UAB „Termodinaminiai procesai” świadczy usługi w ujednoliconym systemie księgowania informacji i opakowań GPAIS.

Oferujemy następujące usługi w systemie GPAIS:

  • Rejestracja firmy oraz wprowadzanie danych pierwotnych,
  • Deklarowanie danych,
  • Przygotowanywanie i zatwierdzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań.